Marek Lisiecki

prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki

Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Ekonomii Menedżerskiej; członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów
Biogram:

Był zatrudniony w kilku uczelniach publicznych i niepublicznych, między innymi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Wyższej Szkole Policji, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim był dyrektorem Instytutu Zarządzania i Marketingu oraz Kierownikiem Katedry Zarządzania Organizacjami. W Wyżej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (późniejsze nazwy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, UTH Heleny Chodkowskiej) był dziekanem Wydziału Zarządzania, dyrektorem Instytutu Zarządzania, kierownikiem Katedry Zarządzania Organizacjami. Wypromował 8 doktorów, ponad 2000 magistrów, inżynierów i licencjatów. Kierował i uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych.

zarządzanie organizacjami

metody i techniki organizacji i zarządzania

zarządzanie bezpieczeństwem (bezpieczny byt, możliwości rozwoju, swobody obywatelskie)

zarządzanie w administracji publicznej

zarządzanie jakością

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka. WSZiM, Warszawa 2001.

Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, KUL, Lublin 2003.

Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych, KUL, Lublin 2004.

Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, KUL, Lublin 2006.

Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, KUL, Lublin 2006.

Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, WSZiP, Warszawa 2008.

Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, KUL, Lublin 2009.

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe ŁOŚGRAF, Warszawa 2011.

Decent living, development opportunities, civil liberties as basic determinants of the contemporary management of citizen security, (w) Publication of the Scientific Papers of the International Scientific Conference Security in the area of the cross-border cooperation programme Poland-Belarus-Ukraine, Publishing House of Uzhhorod National University „Hoverla”, Uzhhorod 2019.

Jakość w zarządzaniu organizacjami. Podejście prakseologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content