Jolanta Łodzińska

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia zdrowia