Andrzej Rudowski

dr hab. Andrzej Rudowski, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: a.rudowski@uksw.edu.pl
Nr orcid: 0000-0003-0188-6977
Pełnione funkcje: Prodziekan ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW
Biogram:

Studiował politologię w Akademii Teologii Katolickiej (1994-1999). Magisterium (1999: Standard zawodowy i etyczny kandydata do służby cywilnej w Polsce) a następnie dysertację doktorską (2009: Szkolnictwo wyznaniowe jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce) przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli Dylus w UKSW. Stopień doktora habilitowanego (2020, cykl artykułów: Kształtowanie podziału modernizacyjnego w Polsce /w kontekście wybranych wyzwań Unii Europejskiej/) uzyskał Decyzją Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji w UKSW. Zatrudniony w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW (kierownik: prof. dr hab. Klaus Ziemer), obecnie (od roku 2021) na stanowisku profesora uczelni. Jest wiceprezesem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2017-). Koordynował studia na kierunku politologia (2009-2019), reprezentował młodszych pracowników naukowych w Senacie UKSW (2012-2016), pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Politologii UKSW ds. dydaktycznych (2012-2020).

paradygmaty modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej

systemy polityczne i partie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej

edukacja i kształcenie obywatelskie

  • System polityczny RP
  • Partie i systemy partyjne
  • Współczesne systemy polityczne
  • Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwem
  • Budowanie prognoz i strategii
  • Seminarium dyplomowe

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Rudowski A., Robak M., Łuczuk P., Development or revolution? Industrialisation in the perspective of Catholic social teaching, w: Cichos K., Sobkowiak J.A., Zenderowski R., Sadowski R.F., Zbarachewicz B., Dziekoński St. (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, Oxfordshire 2020, s. 132-152.

Rudowski A., Zenderowski R., Political (Electoral) Activity of Poles in Romanian Bukovina (In the Light of Field Research), „Political References” no. 22 (2019), s. 59-81.

Rudowski A., Plany modernizacji państwa w exposé premierów RP po przystąpieniu Polski do UE w świetle teorii zmiany i rozwoju społecznego, w: B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 609-620.

A. Rudowski, M. Sulkowski (eds.), Poland in the European Union – perspectives of membership. Politics – Economy and Society – Culture – International Relationships, WN UKSW, Warszawa 2017,ss. 194 (ebook).

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content