Elżbieta Bojanowska

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: gerontologia i polityka społeczna