Justyna Kurtyka-Chałas

dr Justyna Kurtyka-Chałas

Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
E-mail: j.kurtyka@uksw.edu.pl
Nr orcid: 0000-0002-9405-9040
Pełnione funkcje: Kierownik kierunku Praca Socjalna
Biogram:

Doktor nauk humanistycznych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej. Autorka trzech monografii naukowych, trzech książek pod redakcją oraz licznych artykułów naukowych. Angażuje się w działania na rzecz wspierania profilaktyki zdrowia psychicznego, poprzez wspieranie młodych osób w zakresie problemów zdrowia psychicznego, sytuacji kryzysowych i rozwojowych.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kilku zasadniczych obszarów: socjologii zdrowia, psychopatologii życia społecznego, zdrowia psychicznego z perspektywy pracy socjalnej, klinicznej pracy socjalnej jak również współczesnych problemów społecznych. Znaczna część moich badań i artykułów naukowych koncentruje się również wokół zagadnień psychogerontologii, interwencji kryzysowej w pracy socjalnej. Interesują mnie również zagadnienia związane z socjologią rodziny, szczególnie w odniesieniu do procesów równoważenia ról rodzinnych i zawodowych oraz budowania relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.

  • Psychologia ogólna
  • Podstawy psychologii klinicznej
  • Asystent rodziny – wybrane zagadnienia
  • Interwencja kryzysowa
  • Psychologia rozwoju człowieka
  • Metodologia pisania prac dyplomowych
  • Seminarium licencjackie
  • Pomoc rodzinie z dysfunkcjami
  • The basis of crisis intervention for social services

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Łodzińska J., Kurtyka-Chałas J., Rozalska A., Strategie rozwiązywania problemów społecznych w mieście. w: J.Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A.Rozalska (red.) Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2020. ISBN: 978-83-8180-232-1

Linek A., Kurtyka-Chałas J., Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców. monografia, Warszawa – Poznań 2019

Kurtyka-Chałas J., Truszkowska J., Żałoba  i strata – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2016

Kurtyka-Chałas J. Starość i jej oblicza. Wybrane psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis.  Lublin 2014.

Kurtyka-Chałas J., Zjawisko narcyzmu jako nowy obszar badawczy w mieście. w: J.Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A.Rozalska (red.) Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2020. ISBN: 978-83-8180-232-1

Kurtyka-Chałas J. Poczucie osamotnienia u kobiet doświadczających straty męża. [w] Wasilewska-Ostrowska K. (red.) Różne oblicza samotności. Konteksty pedagogiczne. Difin, Warszawa 2019.

Kurtyka-Chałas J. Kryzys choroby w kontekście opieki nad osobą starszą w rodzinie – wybrane aspekty teoretyczne”. [w] Szluz B. (red.) Doświadczanie choroby w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 179-194.

Kurtyka-Chałas J., Indywidualne właściwości percepcji czasu u osób starszych z perspektywy badań własnych. „Studia nad Rodziną”, 2018 (50), numer specjalny, s.89-102.

Kurtyka-Chałas J., Perspektywa czasu u kobiet w okresie wczesnej dorosłości. [w] Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M. (red.) Czas kobiet perspektywa socjologiczna. Warszawa 2018, s. 29-41.

Kurtyka-Chałas J., Percepcja czasu a doświadczanie lęku przez osoby w okresie późnej dorosłości – analiza wyników badań własnych, w: M.Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij (red.) Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości, Impuls, Kraków 2018, s.313-333

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content