Justyna Kurtyka-Chałas

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia zdrowia