Aniela Dylus

prof. dr hab. Aniela Dylus

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Politologii (2008-2012)
Biogram:

Urodzona 3 kwietnia 1948 r. w Gliwicach. Absolwentka Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (1971 – magisterium z ekonomii) i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1978 – magisterium z teologii); doktor teologii 1985; doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych (socjologia, filozofia – etyka) 1992; tytuł profesora nauk humanistycznych 1997.

Praca zawodowa: Górnośląskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa w Zabrzu: 1971-1975 starszy referent; Zespół Szkół Mechaniczno-Budowlanych w Zabrzu: 1975-1982 nauczyciel; Akademia Teologii Katolickiej / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 1982-1985 asystent na Wydz. Teologicznym, 1985-1995 adiunkt na Wydz. Teologicznym i Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych; 1995-2000 profesor nadzwyczajny, od 2000 r. profesor zwyczajny na Wydz. Nauk Historycznych i Społecznych; 1992-2014 kierownik Katedry Etyki Gospodarczej i Polityki Gospodarczej w Instytucie Politologii; od 2014 kierownik Zakładu Polityki Społeczno-Gospodarczej w Katedrze Polityk Publicznych;1999-2005 zastępca dyrektora Instytutu Politologii; 2008-2012 dyrektor Instytutu Politologii; wieloletni członek Senatu; promotor ok. 200 prac magisterskich, 15 prac doktorskich.

Polityka gospodarcza (społeczna gospodarka rynkowa, transformacja ustrojowa – gospodarcza i polityczna, zasada pomocniczości), etyka nauki (szkoły lwowsko-warszawskiej), etyka polityczna i życia gospodarczego (problematyka etosu gospodarczego, „moralność krańcowa” w warunkach transformacji ustrojowej, etyka biznesu), procesy globalizacji i ich konsekwencje, suwerenność gospodarcza państwa w kontekście procesów integracji europejskiej i globalizacji, religia i polityka, Kościół w życiu publicznym, kulturowe i religijne uwarunkowania gospodarki, gospodarcze zadania chrześcijan, aksjologiczne podstawy integrującej się Europy, kulturowe fundamenty jedności Europy, jawność i jej ograniczenia w demokratycznym państwie prawnym i inne.

Autorskie:

Problematyka etyki nauki u przedstawicieli szkoły lwowsko warszawskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1987, ss. 183.

Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej, Pallotinum, Warszawa 1992, ss. 370.

Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, Centrum im. Adama Smitha, Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 269.

Globalny rynek i jego granice, Centrum im. Adama Smitha, Wyd. Instytutu Politologii UKSW, Warszawa 2001, ss. 324.

Globalizacja. Refleksje etyczne, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005, ss. 271.

 

Redakcja i współredakcja naukowa:

Europa. Fundamenty jedności (red.), Wyd. Fundacja ATK, Warszawa 1998, ss. 231; Europa. Zadanie chrześcijańskie (red.), Wyd. Fundacja ATK, Warszawa 1998, ss. 416.

Europa. Drogi integracji (red.), Wyd. Fundacji ATK, Warszawa 1999, ss. 288.

Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wyd. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 2006, ss. 224.

Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 239.

 

Inne:

liczne artykuły naukowe, hasła słownikowe i encyklopedyczne.
Łącznie ok. 250 publikacji.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content