Helmut Juros

ks. prof. dr hab. Helmut Juros

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Pełnione funkcje: Rektor ATK (1987-1990); Dyrektor Instytutu Politologii UKSW (1999-2005)
Biogram:

Urodzony 1933 w Krasiejowie k/Opola. 1952-1959: studia filozoficzno-teologiczne, po zawieszeniu Wydz. Teologicznym UJ – w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. 1958: święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Salwatorianów w Krakowie. 1959-1962: studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej i etyki filozoficznej na KUL, zakończone uzyskaniem magisterium teologii w zakresie teologii moralnej. Od 1962: wykładowca teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k/Wrocławia. 1962-67: udział w seminariach doktoranckich prowadzonych przez profesorów: Stanisława Olejnika, Władysława Poplatka, Karola Wojtyłę, Stanisława Kamińskiego. 1967: uzyskanie stopnia naukowego doktora teologii (KUL). Od 1967: pracownik naukowy ATK. 1975: uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii w zakresie teologii moralnej. 1976: profesura gościnna w Uniwersytecie w Mainz. 1987: tytuł naukowy profesora nauk teologicznych; mianowanie na stanowisko profesora ATK. 1992: nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bonn. 1978-1981: dziekan Wydziału Teologicznego ATK. 1981-1987: prorektor ATK. 1987-1990: rektor ATK. 1982: twórca Sekcji Nauk Społecznych z kierunkiem: katolicka nauka społeczna. Od 1987: kierownik Katedry Etyki Społecznej (od 1999: Katedry Etyki Społecznej i Politycznej) i kierunku Politologia i Nauki Społeczne (od 1999: Politologia) na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (od 1999: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW). 1999-2005: dyrektor Instytutu Politologii UKSW. 1997: zainicjowanie działalności Studium Generale Europa (przewodniczący Rady Naukowej).

chrześcijańskie nauki społeczne

etyka

metaetyka

metodologia teologii

Najważniejsze publikacje:

Teologia moralna czy etyka teologiczna. Studium z metateologii moralności (1980)

Widerstand in der Demokratie (1983)

Kościół – Kultura – Europa (1997)

Europejskie dylematy i paradygmaty (2003)

ponadto liczne rozprawy – artykuły

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content