Klaus Ziemer

prof. dr hab. Klaus Ziemer

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Politologii UKSW (do 2016 r.); Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego (1998-2008)
Biogram:

Urodzony 24 czerwca 1946 r. Studiował nauki polityczne, historię i łacinę na uniwersytetach w Heidelbergu i Monachium w latach 1966-1972. Od 1973 do 1987 był asystentem naukowym na Uniwersytecie w Heidelbergu. Tam uzyskał doktorat w 1977 r. na podstawie pracy pt. “Partie polityczne w Afryce frankofońskiej”. W 1985 r. uzyskał habilitację z nauk politycznych w Heidelbergu. W latach 1986-1991 był zastępcą profesora na uniwersytetach w Essen, Monachium, Mannheim i Trewirze. Od 1991 r. do przejścia na emeryturę w 2011 roku Ziemer wykładał jako profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Trewirze. Od 1998 roku był również profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 1998-2008 był także dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego, w tym czasie przebywał na urlopie na Uniwersytecie w Trewirze.

współczesna historia Polski

stosunki polsko-niemieckie od 1945 roku

przemiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Monografie:

Das politische System Polens – Eine Einführung, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-531-13595-3.

Polens Weg in die Krise: eine politische Soziologie der “Ära Gierek”, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-610-09710-8.

Demokratisierung in Westafrika? Die politischen Systeme von Senegal, Elfenbeinküste und Togo nach 2 Jahrzehnten Unabhängigkeit, Paderborn 1984, ISBN 3-506-74011-3.

Politische Parteien im frankophonen Afrika, Meisenheim am Glan 1978, ISBN 3-445-01556-2.

Prace pod redakcją:

Wahlen in postsozialistischen Staaten, Opladen 2003, ISBN 3-8100-3942-X.

Schwierige Nachbarschaften: die Ostpolitik der Staaten Ostmitteleuropas seit 1989, Marburg 2001, ISBN 3-87969-295-5.

Die Neuorganisation der politischen Gesellschaft: staatliche Institutionen und intermediäre Instanzen in postkommunistischen Staaten Europas, Berlin 2000, ISBN 3-8305-0099-8.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content