Henryk Skorowski

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Pełnione funkcje: Rektor UKSW (2010-2012); Prorektor do spraw ogólnych i badań naukowych (2005-2010); Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (1996-2005); Prodziekan Wydziału (1994-1996); Kierownik Katedry Teorii Państwa i Stosunków Międzynarodowych; Kierownik Katedry Socjologii Procesów Społecznych; Kierownik Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu; Kierownik Zakładu Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu
Biogram:

Urodzony 27.01. 1950 r. w Rumi, socjolog

Jest znanym na arenie międzynarodowej i krajowej specjalistą w dziedzinie socjologii, politologii i katolickiej nauki społecznej oraz jednym z najlepszych znawców teorii regionalizmu oraz problematyki praw człowieka. Posiada bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny: 35 publikacji książkowych, ponad 300 artykułów naukowych, recenzje oraz referaty na zagranicznych i krajowych kongresach, sympozjach, seminariach.

Wypromował 78 doktorów oraz ponad 400 magistrów.

socjologia narodu

socjologia państwa

socjologia małych ojczyzn

socjologia praw człowieka

problematyka katolickiej nauki społecznej

Skorowski H. (2020), Być u siebie. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna integrująca i zabezpieczająca osobę w nowych przestrzeniach społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, Warszawa, ss. 137.

Skorowski H. (2018), Kultura mojej Europy, Wydawnictwo Spes, Kraków, ss. 162.

Skorowski H. (2017), Patriotyzm wyzwaniem współczesności. Wokół nowej koncepcji patriotyzmu, Wydawnictwo Spes, Kraków, ss. 55.

Skorowski H. (2009), Kościół a polskie spory okresu transformacji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 288.

Skorowski H. (2007), Państwo w nauczaniu społecznym Kościoła, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno, ss. 285.

Skorowski H. (2006), Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno, ss. 287.

Skorowski H. (2006), Naród w nauczaniu społecznym Kościoła, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno, ss. 174.

Skorowski H. (2005), Moja Europa? Refleksje nad kulturowym wymiarem integracji europejskiej, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Warszaw – Tarnów, ss. 267.

Skorowski H. (2005), Problematyka praw człowieka, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 374.

Skorowski H. (1992), Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, z. 1/4, s. 9-23.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content