Nowy kierunek na naszym Wydziale – Zarządzanie publiczne

Od nowego roku akademickiego na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW będzie można studiować “Zarządzanie publiczne”.

To innowacyjny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który obejmie m.in. nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauki socjologiczne.

Program studiów obejmie m.in. zarządzanie zasobami, instytucjami i problemami publicznymi, sztukę negocjacji i komunikacji w biznesie, gry decyzyjne czy public relations.

Dzięki nabytym kompetencjom absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa czy instytucjach europejskich.

Więcej o kierunku: https://wse.uksw.edu.pl/studia/zarzadzanie-publiczne-2/

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content