Rekrutacja dodatkowa tylko do 12 września

Kandydaci wciąż mają szansę na zdobycie miejsca na studiach na UKSW. Rekrutacja dodatkowa trwa do 12 września. 

Udział w rekrutacji dodatkowej na UKSW obejmuje wszystkich kandydatów, także tych, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej. Szansę na dostanie się na wymarzony kierunek mają także osoby, które zdały maturę poprawkową.

Rejestracja na studia  

Rejestracja odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UKSW. Kandydaci muszą uzupełnić wszystkie dane oraz zapisać się na wybrany kierunek studiów (jeden lub kilka). Niezbędne jest także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – 85 zł w przypadku pierwszego kierunku, 60 zł za kolejny.  Każda osoba, która bierze udział w rekrutacji, posiada indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany po wybraniu kierunku studiów.

Wyniki rekrutacji zostaną podane 17 września na indywidualnych kontach w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydaci, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu się na studia, powinni złożyć dokumenty w terminie 21-22 września. 

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/482

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content