Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z nowym zarządzeniem Rektora UKSW zajęcia dydaktyczne na UKSW w nowym roku akademickim będą prowadzone w systemie hybrydowym.

Forma, charakter i warunki nauczania zostały określone w zarządzeniu rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, które zostało opublikowane w Monitorze UKSW.

Za szczegółową organizację zajęć dydaktycznych i sposób ich realizacji w siedzibie uczelni lub zdalnie odpowiedzialni będą dziekani, dyrektor szkoły doktorskiej oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych.

Zajęcia w grupach powyżej 50 studentów obligatoryjnie będą odbywały się w całości zdalnie, metodą synchroniczną.

Zajęcia zdalne będą się odbywać za pomocą Microsoft Teams i platformy edukacyjnej Moodle.

Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w obiektach Uniwersytetu. Podobnie jak konsultacje, egzaminy i  zaliczenia końcowe. Wszystkie zajęcia prowadzone stacjonarnie będą realizowane w reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie.

Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, będą mogły odbywać się w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego oraz zasad obowiązujących w miejscu praktyk.

Przewiduje się także wznowienie aktywności laboratoryjnej studentów i doktorantów w laboratoriach oraz w pracowniach specjalistycznych.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej lub zmiany reżimu sanitarnego.

Pełna treść zarządzenia – zob.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content