Informacja nt. obowiązków osób uczęszczających na zajęcia stacjonarne i aktualnych zasad bezpieczeństwa

W imieniu Dziekana WSE uprzejmie informujemy, że:

– studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy innych form kształcenia biorący udział w zajęciach stacjonarnych na terenie Uczelni są zobowiązani do zaopatrzenia się we własne artykuły biurowe (np. długopisy, kartki, kalkulatory, linijki) i środki ochrony indywidualnej, w tym maseczkę ochronną, którą zakrywają usta i nos podczas przebywania na terenie budynków UKSW zgodnie zasadami przewidzianymi w Załączniku do Zarządzenia Rektora Nr 107/2021.

– w celu redukcji sytuacji mogących zagrażać zdrowiu pracowników i studentów  w zajęciach powinny uczestniczyć tylko osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych (takich jak kaszel, trudności z oddychaniem, podwyższona temperatura, katar). Osoby przejawiające objawy infekcji ustalają zdalnie z prowadzącym zajęcia zasady realizacji materiału przewidzianego na zajęcia, w których nie mogą uczestniczyć.

– aktualne zasady i wytyczne odnośnie do korzystania z obiektów UKSW, bezpieczeństwa i organizacji zajęć dydaktycznych oraz pracy administracji na naszej Uczelni określa Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2021 Rektora UKSW z dnia 29 września 2021 r. (link do pobrania >>>)

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content