XXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłosiło XXVII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak: historia i teoria literatury, wiedza o współczesnej kulturze, Varsaviana, historia najnowsza, społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2021, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2022 roku.

Więcej szczegółów w konkursowej zakładce na naszej stronie.

Regulamin konkursu https://wse.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-KJJL.pdf

Formularz zgłoszeniowy https://wse.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Formularz-zgloszenia-Konkurs-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf

Wzór zaświadczenia https://wse.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wzor-zaswiadczenia-Konkurs-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf

Lista laureatów i laureatek XXVI edycji https://wse.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Lista-laureatow-i-laureatek-XXVI-edycji-Konkursu-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf

Nagranie z gali można obejrzeć tutaj.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content