Dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Wydziału Społeczno – Ekonomicznego UKSW powołany do Komitetu Polityki Naukowej MEiN

Dr Marcin Zarzecki został powołani przez ministra edukacji i nauki do gremium czuwającego nad realizacją polityki naukowej państwa.

Nominacje zostały wręczone w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej.

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji tej polityki oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Kadencja trwa 2 lata. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/3002-naukowcy-z-uksw-w-komitecie-polityki-naukowej-mein

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content