Konkurs na najlepszą pracę na temat społeczeństwa obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego wydłużył termin przesyłania zgłoszeń w konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską. Prace konkursowe, których tematyka obejmuje teraz całą dziedzinę nauk społecznych można przesyłać do 30 września 2022 r.

Do konkursu można zgłaszać prace i rozprawy z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych oraz prace i rozprawy interdyscyplinarne (w tym badania porównawcze), których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego przejawy, aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. 

Kapituła przyzna w ramach Konkursu nagrody finansowe:

za pracę magisterską:

I miejsce: 8 000 zł

II miejsce: 5 000 zł

III miejsce: 3 000 zł

za rozprawę doktorską:

I miejsce: 16 000 zł

II miejsce: 10 000 zł

III miejsce: 6 000 zł.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/edycja-2022/. Konkurs jest organizowany pod patronatem prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content