Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane – ZMIANA TERMINU

Szanowni Studenci,

W roku 2022/23 oferta ogunów jest bogata [zajęcia Biura Karier z kompetencji miękkich, zajęcia z projektu wpisujące się w cele Zrównoważonego Rozwoju, zajęcia z ofert wydziałowych]

ze zróżnicowanym rodzajem rejestracji [“kto-pierwszy-ten-lepszy oraz “rankingowa”],

dlatego rejestrację ogunową planujemy w formie ciągłej przez ponad dwa tygodnie,

a przedmioty w ofercie będą dodawane i aktualizowane.

Rejestracja będzie ograniczona do dwóch przedmiotów na semestr.

Możliwość rejestracji będą mieli tylko studenci rozliczeni.

W semestrze letnim oferta będzie aktualizowana.

Rejestracja na oguny będzie uruchomiona 22.09.2022 i potrwa do 7.10.2022

z przedłużeniem rejestracji na oguny w ramach projektu POWR do 14.10.2022.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content