Warsztat Analityczny z udziałem ministra Pawła Sałka, doradcy Prezydenta RP

Studenci kierunku Zarządzanie Publiczne w dniu 10.11.2022 r. będą gościli na swoich zajęciach analitycznych specjalnego gościa, którym tym razem będzie pan Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP. Jako wprowadzenie do zajęć warsztatowych Pan Minister wygłosi krótki wykład zat. Polska zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna narzędziem ochrony przyrody. Dyskusję po wykładzie i zajęcia warsztatowe poprowadzi prof. ucz. dr hab. Piotr Broda-Wysocki.

Minister Paweł Sałek (www.prezydent.pl)
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content