Zajęcia dydaktyczne w dniach 2-5 stycznia 2023 r.

W okresie od 2 do 5 stycznia 2023 r. zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w trybie synchronicznym.

Decyzja nr 40/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dni 14 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie 2 stycznia – 5 stycznia 2023 r. >>>

 

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content