Nasza wykładowczyni uzyskała stopień doktora nauk społecznych

Miło nam poinformować, że p. mgr Patrycja Laszuk z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji. Obrona przedłożonej przez nią pracy pt. Specyfika polityki wyznaniowej Unii Europejskiej napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Piotra Mazurkiewicza została jednogłośnie przyjęta przez członków komisji doktorskiej, a sama rozprawa – na wniosek recenzentów ks. prof. dr hab. Piotra Stanisza i prof. ucz. dr hab. Ryszarda Michalaka – otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor Patrycji Laszuk, promotorowi i Instytutowi Nauk o Polityce i Administracji!

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content