Wielkanoc A.D. 2020

Przeżywamy szczególny okres związany z najważniejszymi Świętami wiary chrześcijańskiej, Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa, ale także doświadczamy wyjątkowych w całej historii uczelni okoliczności tego okresu związanych z pandemią.

Choć nie możemy spotykać się w trakcie zajęć i wspólnie dyskutować, podejmujemy trud pracy w nowym trybie, który wymaga od nas wszystkich mobilizacji i rzetelności. Dziękujemy za każdy wysiłek, aby przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie mogło się odbywać w miarę normalnie.

Życzymy dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych, napełnienia serca pokojem oraz nadzieją, że działając wspólnie z Bożą pomocą będziemy mogli pokonać wszelkie trudności, jakie rodzą się w tym czasie.

 

Władze Wydziału