Powołanie Dziekana WS-E

W dniu 1 września 2020 r. JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał dra hab. Michała Gierycza, prof. uczelni, na funkcję Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powołanie obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.