Zarządzenie Dziekana WS-E oraz wykaz zajęć odbywanych w formie tradycyjnej w semestrze zimowym 2020/21

Poniżej zamieszczono zarządzenie Dziekana WS-E oraz rozkład zajęć realizowanych tradycyjnie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 na kierunkach kształcenia wykładanych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Zarządzenie Nr 13/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSWz dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad dotyczących organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 >>>

Wykaz zajęć w formie tradycyjnej – tabela WS-E z podziałem na dni >>>