Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

01-938 Warszawa

e-mail: wse@uksw.edu.pl

 

DZIEKANAT

Kierownik Dziekanatu / Sekretariat Dziekana

Bożena Banaszekb.banaszek@uksw.edu.pl

czynny: pon. – pt.  godz. 8:00 – 15:00

tel. 22 569 68 20, wew. 820

pok. 221

 

Postępowania awansowe

habilitacje: Bożena Banaszekb.banaszek@uksw.edu.pl

tel. 22 569 68 20, wew. 820

pok. 221

 

doktoraty: mgr Sylwia Karpińskas.karpinska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

pok. 226

studia doktoranckie (III stopnia): Bożena Banaszekb.banaszek@uksw.edu.pl

tel. 22 569 68 20, wew. 820

pok. 221

 

Finanse, umowy cywilnoprawne

Elżbieta Sikorae.sikora@uksw.edu.pl

czynny: pon. – pt.  godz. 8:30 – 14:30

tel. 22 569 68 59, wew. 859

pok. 228


Dziekanaty Instytutów są czynne dla studentów w terminach:

wtorki, czwartki – godz. 11.00 – 14.00

środy, piątki – godz.  8.30 – 11.30

soboty – godz. 8.00 – 14.00

(w terminach zjazdów dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych)


Dziekanat Instytutu Ekonomii i Finansów

kierunki studiów: ekonomia, ekonomia menedżerska

tryb niestacjonarny: ekonomia

mgr Justyna Świątekj.swiatek@uksw.edu.pl

tel. +48 22 569 68 28, wew. 828   lub  + 48 22 569 68 58, wew. 858

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

01-938 Warszawa


Dziekanat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, politologia

tryb niestacjonarny: bezpieczeństwo wewnętrzne

mgr Izabela Mieszkowskai.mieszkowska@uksw.edu.pl

mgr Agnieszka Cieślewskaa.cieslewska@uksw.edu.pl

mgr Sylwia Karpińskas.karczewska@uksw.edu.pl  (sprawy pracowników Instytutu)

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

01-938 Warszawa


Dziekanat Instytutu Nauk Socjologicznych

kierunki studiów: socjologia, praca socjalna

brak trybu niestacjonarnego

mgr Alina Miselhorna.miselhorn@uksw.edu.pl

tel. +48 22 569 68 28, wew. 828   lub  + 48 22 569 68 58, wew. 858

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

01-938 Warszawa