Rada Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021:

28 września 2020 r.

16 listopada 2020 r.

21 grudnia 2020 r.

11 stycznia 2021 r.

22 lutego 2021 r.

12 kwietnia 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

 

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU >>>

 

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

 

Nauczyciele akademiccy § 54 ust. 2 pkt. 1 Statutu UKSW

1. dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni – Przewodniczący

2. dr hab. Piotr Bajda, prof. uczelni

3. ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. uczelni

4. dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. uczelni

5. dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni

6. dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. uczelni

7. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. uczelni

8. dr hab. Tomasz M. Korczyński

9. dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni

10. dr hab. Kinga Lendzion

11. dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni

12. ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

13. dr hab. Andrzej Rudowski

14. dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni

15. dr hab. Sławomir Sowiński, prof. uczelni

16. dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni

17. prof. dr hab. Zenon Stachowiak

18. prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski

19. dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska

20. ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. uczelni

21. dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. uczelni

22. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni

23. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

24. ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni

25. ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba

26. dr hab. Piotr Zawada, prof. uczelni

27. dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni

28. prof. dr hab. Radosław Zenderowski

 

Nauczyciele akademiccy § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu UKSW

29. dr Marcin Choczyński

30. dr Anna Dziurny

31. dr Dariusz Filip

32. dr Martyna Kawińska

33. dr inż. Piotr Komorowski

34. dr Anna Linek

35. dr Jolanta Pakulska

36. dr Bartosz Rydliński

37. dr Bartosz Stachowiak

38. dr Mariusz Sulkowski

39. dr Joanna Wróblewska-Skrzek

 

Administracja § 54 ust. 2 pkt. 3 Statutu UKSW

40. Bożena Banaszek

 

Studenci § 54 ust. 2 pkt. 4 Statutu UKSW

41. Natalia Krzysztoszek

42. Natalia Siekiera

43. Jarosław Owczarek

44. Jacek Pachucki

45. Paulina Seremak

46. Julia Knychała

47. Aleksander Olewniczak