Informacje dla studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

UWAGA! – niniejsza strona przeznaczona jest do prezentacji ogólnych ogłoszeń administracji uczelnianej lub wydziałowej. Szczegółowe informacje na tematy związane z dydaktyką i tokiem studiów zamieszczone są w informacjach ulokowanych pod kierunkami studiów (link >>>).

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20
Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

·Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl

·Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci – i.oldakowska@uksw.edu.pl

·Wydział Nauk Matematycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl

·Wydział Nauk Historycznych, Wydział Społeczno-Ekonomiczny – p.bilinska@uksw.edu.pl

·Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Biologii i Nauk i Środowisku – m.salyga@uksw.edu.pl

·Wydział Studiów nad Rodziną – m.miniewicz@uksw.edu.pl

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

 

Konkurs Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN)

doktorant-stypendysta

w projekcie „Survey Data Recycling (SDR)”

kierowanym przez prof. dr. hab. Kazimierza M. Słomczyńskiego

Konkurs na doktoranta SDR 2020 >>>

 

Wnioski o zmianę terminu oddania pracy licencjackiej/magisterskiej uzgodnione z promotorem

Przypominamy, że kierowane przez studentów wnioski do Prodziekana ds. Studenckich o zmianę terminu oddania pracy licencjackiej/magisterskiej powinny być uzgodnione z opiekunem pracy. Prosimy, by w składanych wnioskach zawrzeć klauzulę: „Prośba o zmianę terminu oddania pracy licencjackiej/magisterskiej na …(wnioskowany termin)….. została zaaprobowana przez opiekuna pracy ….(tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko promotora)…..”.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem nr 37/2020 Rektora UKSW z dnia 28 maja 2020 roku przedłużeniu uległ czas na składanie prac dyplomowych:

– studenci studiów licencjackich są zobowiązani złożyć prace do 30. czerwca 2020 r.
– studenci studiów magisterskich są zobowiązani złożyć prace do 15. lipca 2020 r.

Zarzadzenie nr 9 Dziekana WS-E ws. zasad zasad dokończenia roku akademickiego >>>

Decyzja nr 9/2020 Prorektor UKSW ds. studenckich i kształcenia >>>

Załącznik do decyzji nr 9/2020 >>>

Decyzja nr 10/2020 Prorektor UKSW ds. studenckich i kształcenia >>>

Załącznik 1 do decyzji 10/2020 >>>

Załącznik 2 do decyzji 10/2020 >>>

Załącznik 3 do decyzji 10/2020 >>>

Zarządzenie nr 37 Rektora UKSW ws. harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 >>>

Zarządzenie nr 39 Rektora UKSW ws. zasad funkcjonowania UKSW w związku z COVID-19 >>>

Załącznik do zarządzenia nr 39 Rektora UKSW – wytyczne >>>

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020 r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020 r. – zał. nr 20.
Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

  • Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl
  • Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci – i.oldakowska@uksw.edu.pl
  • Wydział Nauk Matematycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl
  • Wydział Nauk Historycznych, Wydział Społeczno-Ekonomiczny – p.bilinska@uksw.edu.pl
  • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Biologii i Nauk i Środowisku – m.salyga@uksw.edu.pl
  • Wydział Studiów nad Rodziną – m.miniewicz@uksw.edu.pl

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

 

 

Informacje w sprawie procesu dydaktycznego oraz praktyk studenckich:

Pismo Dziekana WS-E w sprawie procesu dydaktycznego >>>

Pomoc dla studentów i doktorantów

Studenci i Doktoranci mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Wnioski wraz z dokumentami można składać zarówno drogą mailową lub pocztą polską do Działu Pomocy Materialnej. Wraz z wnioskiem o zapomogę należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy w formie skanu lub zdjęcia. W treści zaświadczenia pracodawca powinien wskazać, że pracownik utracił źródło dochodu spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie i u pracowników Działu Pomocy Materialnej: http://dpm.uksw.edu.pl/

Dyżury zdalne pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów >>>

 

Dyżury zdalne pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

INoPiA – dyżury pracowników >>>

Dyżury zdalne pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych (kierunek Praca socjalna):

INS (kierunek Praca socjalna) – dyżury pracowników >>>

Komunikat w sprawie legitymacji studenckich >>>

Zarządzenia Dziekana WS-E oraz Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2:

 

Zarządzenie nr 4 ws. trybu pracy administracji WSE >>>

Zarządzenie nr 5 ws. zasad prowadzenia zajęć >>>

Zarządzenie nr 8 ws. zmiany zarządzenia nr 5 >>>

 

Zarządzenie nr 23 Rektora UKSW >>>