Władze Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

DYŻURY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW

WYDZIAŁU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

(dyżury odbywają się w aplikacji MS Teams)

 

Dziekan

dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni  

czwartki godz. 12.00-13.00

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1711a83b378141ec9a8aafd73d0a4722%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b8483b86-a76a-4279-8d3f-cef254aedbd9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 

Prodziekan ds. studenckich i administracji

dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni

wtorki 10.00-11.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a00f80703be894b81b7f462f6bd3de7e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=426bc46a-2e8d-4d34-80ac-7063257bf400&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. Andrzej Rudowski

piątki godz. 8.30-9.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac102d402ee3f4ffbb1fa3683dfe20704%40thread.tacv2/conversations?groupId=52a9ac5a-7979-477d-8a54-c1071499cf7f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3