Komisje wydziałowe

1. Komisja ds. finansowych i organizacyjnych:

dr Elżbieta Bojanowska

dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni

dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. uczelni

dr Piotr Komorowski

 

2. Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń:

dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni

prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

dr hab. Andrzej Rudowski

dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. uczelni

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni

 

3. Komisja ds. oceny pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych:

dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. uczelni

dr hab. Jarosław Drozd, prof. uczelni

dr Dariusz Filip

dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni

dr Anna Linek

 

4. Komisja ds. etyki nauki i zawodu:

dr Bogusław Marks

dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni

dr Mariusz Sulkowski

dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni

 

5. Komisja ds. dydaktycznych i jakości kształcenia:

dr Dariusz Karaś

dr Marta Luty-Michalak

dr Jolanta Pakulska

dr hab. Andrzej Rudowski

dr Bartosz Rydliński