Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierownik kierunku: dr hab. Krzysztof Cebul, prof. UKSW

Pełnomocnik ds. praktyk (na trybie stacjonarnym): dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW

Pełnomocnik ds. praktyk (na trybie niestacjonarnym): dr hab. Krzysztof Cebul, prof. UKSW

Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Cieślewska kontakt >>>

 

Plany zajęć na rok akademicki 2020/2021:

 

Programy studiów:

 

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia – Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.

 

Praktyki zawodowe – Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.

 

Tezy do egzaminu dyplomowego:

Tezy do egzaminu dyplomowego – Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.

Tezy do egzaminu dyplomowego – Bezpieczeństwo wewnętrzne II st.