Europeistyka

Kierownik kierunku: dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW

Pełnomocnik ds. praktyk: dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW

Obsługa administracyjna: mgr Izabela Mieszkowska kontakt >>>

 

Plany zajęć na rok akademicki 2020/2021:

 

Programy studiów:

 

Efekty kształcenia:

 

Praktyki zawodowe – kierunek Europeistyka

 

Tezy do egzaminu dyplomowego:

Tezy do egzaminu dyplomowego – Europeistyka I st.