Praca socjalna

Kierownik kierunku: dr Justyna Kurtyka-Chałas

Pełnomocnik ds. praktyk: dr Justyna Kurtyka-Chałas

Obsługa administracyjna: mgr Alina Miselhorn kontakt >>>

 

Plany zajęć na rok akademicki 2020/2021:

 

Programy studiów:

Program studiów – Praca socjalna I st.

 

Efekty kształcenia:

 

Praktyki zawodowe – Praca socjalna

 

Tezy do egzaminu dyplomowego >>>