Socjologia

Kierownik kierunku: dr Magdalena Markocka

Pełnomocnik ds. praktyk: dr Olga A. Kotowska-Wójcik

Obsługa administracyjna: mgr Alina Miselhorn kontakt>>>

 

Plany zajęć na rok akademicki 2020/2021:

 

Programy studiów:

 

Efekty kształcenia:

 

Praktyki zawodowe – Socjologia

 

Tezy do egzaminu dyplomowego:

 

+ socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego – (POBIERZ PLIK) – aktualizacja 27.04.2018

+ socjologia komunikacji międzykulturowej – (POBIERZ PLIK)

+ socjologia relacji interpersonalnych – (POBIERZ PLIK) – aktualizacja 27.04.2018

+ socjologia badania opinii publicznej, polityki i rynku – (POBIERZ PLIK) – aktualizacja 27.04.2018

+ socjologia ekonomiczno-menedżerska – (POBIERZ PLIK) – aktualizacja 27.04.2018