Studia doktoranckie

Studia doktoranckie (III stopnia) na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym są prowadzone na kierunkach nauki o polityce oraz socjologia.

Przyjęcia na pierwszy rok studiów III stopnia odbywają się obecnie przez Szkołę Doktorską UKSW.

Szkoła Doktorska UKSW >>>

Roczne sprawozdanie doktoranta >>>

 

Wnioski stypendialne:

Stypendium doktoranckie >>>

Stypendium “projakościowe” >>>

 

Nauki o polityce

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020

Nauki o polityce II dokt. 2019-20

Nauki o polityce III dokt. 2019-20

Nauki o polityce IV dokt. 2019-20

Efekty kształcenia >>>

 

Socjologia

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020

Socjologia II dokt. 2019-20

Socjologia III dokt. 2019-20

Socjologia IV dokt. 2019-20

Efekty kształcenia >>>

 


Aktualności dla doktorantów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku nauki o polityce – dr hab. Tadeusza Kamińskiego, prof. UKSW – odbywa się w środy, godz. 16:45 – 18:15, pok. 415 (budynek 23).