Czasopisma

Na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW wydawane są obecnie trzy czasopisma naukowe:

“Chrześcijaństwo – Świat – Polityka. Zeszyty społecznej myśli Kościoła” – wydawane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji;

“Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology” – wydawane przez Instytut Nauk Socjologicznych;

“Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ekonomia i Zarządzanie” – wydawane przez Instytut Ekonomii i Finansów.

 

                        

 

Zapraszamy na strony czasopism, na których można zapoznać. się z ich treścią!