Covid

Informacje związane z Covid-19

Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

 Zarządzenie Nr 116/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

  • zał. 1 – zasady realizacji zajęć zdalnych oraz zaliczeń i egzaminów (pobierz)
  • zał. 2 – ewidencja zajęć zdalnych (excel)
  • zał. 3 – wykaz zajęć w formie stacjonarnej (word)

Zarządzenie Rektora UKSW Nr 65/2020 ws. zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2

Zarządzenie Rektora UKSW Nr 80/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 65/2020

Zarządzenie Rektora UKSW Nr 55/2020  ws. organizacji  zajęć dydaktycznych  w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie  w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora UKSW 107/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
 
Informacja nt. obowiązków osób uczęszczających na zajęcia stacjonarne i aktualnych zasad bezpieczeństwa

W imieniu Dziekana WSE uprzejmie informujemy, że:

– studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy
innych form kształcenia biorący udział w zajęciach stacjonarnych
na terenie Uczelni są zobowiązani do zaopatrzenia się we własne artykuły
biurowe (np. długopisy, kartki, kalkulatory, linijki) i środki ochrony
indywidualnej, w tym maseczkę ochronną, którą zakrywają usta i nos
podczas przebywania na terenie budynków UKSW zgodnie zasadami
przewidzianymi w Załączniku do Zarządzenia Rektora Nr 107/2021.

– w celu redukcji sytuacji mogących zagrażać zdrowiu pracowników
i studentów  w zajęciach powinny uczestniczyć tylko osoby bez objawów
infekcji dróg oddechowych (takich jak kaszel, trudności z oddychaniem,
podwyższona temperatura, katar). Osoby przejawiające objawy infekcji
ustalają zdalnie z prowadzącym zajęcia zasady realizacji materiału
przewidzianego na zajęcia, w których nie mogą uczestniczyć.

– aktualne zasady i wytyczne odnośnie do korzystania z obiektów UKSW,
bezpieczeństwa i organizacji zajęć dydaktycznych oraz pracy
administracji na naszej Uczelni określa Załącznik do Zarządzenia Nr
107/2021 Rektora UKSW z dnia 29 września 2021 r.

 
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content