Przejdź do treści

Pełna lista publikacji w dyscyplinie „ekonomia i finanse” znajduje się w Bazie Wiedzy. Poniżej zawarto artykuły naukowe publikowane w znaczących czasopismach.


Dariusz Prokopowicz (oraz A.Kwasek, M.Maciaszczyk, M.Kocot, A.Rzepka, D.Kocot, H.Gąsiński)
(140 pkt.) Energies, 2023, 16(4), 1942
https://doi.org/10.3390/en16041942

Rafał Miłaszewski (oraz B.Karolinczak, W.Dąbrowski)
(140 pkt.) Energies, 2020, 13(23), 6406
https://doi.org/10.3390/en13236406

Second Bwanakare (oraz J.Gawełko, M.Cierpiał-Wolan, M.Czarnota)
(140 pkt.) International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(18), 11598
https://doi.org/10.3390/ijerph191811598

Jolanta Pakulska (oraz M.Rutkowska)
(100 pkt.) Journal of Modern Science, 2023, 50(1), 548-564
https://doi.org/10.13166/jms/162697

Dariusz Prokopowicz (oraz M.Such-Pyrgiel, A.Gołębiowska)
(100 pkt.) Polish Political Science Yearbook, 2022, 51(3), 81-95
https://doi.org/10.15804/ppsy202224

Dariusz Prokopowicz
(100 pkt.) Journal of Modern Science, 2022, 49(2), 10-43
https://doi.org/10.13166/jms/156912

Jolanta Pakulska
(100 pkt.) Economics and Environment, 2021, 76(1), 106-119
https://doi.org/10.34659/2021/1/6

Adrian Sadłowski (oraz W.Wrzaszcz, K.Smędzik-Ambroży, A.Matras-Bolibok, A.Budzyńska, M.Angowski, S.Mann)
(100 pkt.) Sustainability, 2021, 13(23), 1-20
https://doi.org/10.3390/su132313090

Dariusz Prokopowicz (oraz A.Gołębiowska)
(100 pkt.) Journal of Modern Science, 2021, 47(2), 307-344
https://doi.org/10.13166/jms/143848

Piotr Komorowski, Piotr Zawada (oraz J.Warchalowski)
(100 pkt.) Journal of Modern Science, 2021, 47(2), 211-226
https://doi.org/10.13166/jms/144166

Adrian Sadłowski
(70 pkt.) Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 2023, 69(2), 55-67
https://doi.org/10.17221/285/2022-AGRICECON

Jolanta Pakulska
(70 pkt.) Economics and Law, 2022, 21(2), 389-501
https://doi.org/10.12775/EiP.2022.027

Adrian Sadłowski
(70 pkt.) Journal of Business Economics and Management, 2022, 23(2), 327-342
https://doi.org/10.3846/jbem.2022.16238

Rafał Miłaszewski
(70 pkt.) Central European Economic Journal, 2021, 8(55), 212-218
https://doi.org/10.2478/ceej-2021-0015

Adrian Sadłowski
(70 pkt.) Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 2020, 66(8), 381-390
https://doi.org/10.17221/397/2019-agricecon

Dariusz Filip, Dariusz Karaś
(70 pkt.) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 2019, 52(4), 17-27
https://doi.org/10.17951/h.2018.52.4.17-27