Przejdź do treści
2022
dr Dariusz Prokopowicz
Nagroda Rektora UKSW w Warszawie za wybitne osiągnięcia naukowe

2022
dr Dariusz Filip
Nominacja do Nagrody BETA – honorowego wyróżnienia wybitnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania finansami (Lista nominowanych)

2022
dr Dariusz Karaś
Medal Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w Warszawie za zasługi dla Wydziału