Rada Wydziału​

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU

ROK AKADEMICKI 2020/2021:

sem. zimowy

30 września 2022 r. – spotkanie pracowników

17 października 2022 r.

28 listopada 2022 r.

19 grudnia 2022 r. – oraz spotkanie opłatkowe pracowników

16 stycznia 2023 r.- oraz spotkanie pracowników

sem. letni

27 lutego 2023 r.

27 marca 2023 r.

17 kwietnia 2023 r.

12 czerwca 2023 r.

25 września 2023 r. – zebranie pracowników

 
 

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU >>>

 

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Nauczyciele akademiccy § 54 ust. 2 pkt. 1 Statutu UKSW

dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni – Przewodniczący
dr hab. Piotr Bajda, prof. uczelni
ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. uczelni
dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. uczelni
dr hab. Marek Butrym, prof. uczelni
dr hab. Second Bwanakare, prof. uczelni
dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni
dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. uczelni
dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. uczelni
dr hab. Tomasz M. Korczyński, prof. uczelni
dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni
dr hab. Kinga Lendzion, prof. uczelni
dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni
ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
prof. dr hab. Konrad Raczkowski
dr hab. Andrzej Rudowski, prof. uczelni
dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni
dr hab. Sławomir Sowiński, prof. uczelni
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni
prof. dr hab. Zenon Stachowiak
prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. uczelni
dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. uczelni
ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. uczelni
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni
prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni
ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
dr hab. Piotr Zawada, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni
prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Nauczyciele akademiccy § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu UKSW

dr Marcin Choczyński
dr Anna Dziurny
dr Dariusz Filip
dr Martyna Kawińska
dr inż. Piotr Komorowski
dr Anna Linek
dr Jolanta Pakulska
dr Bartosz Rydliński
dr Bartosz Stachowiak
dr Mariusz Sulkowski
dr Joanna Wróblewska-Skrzek

Administracja § 54 ust. 2 pkt. 3 Statutu UKSW

Bożena Banaszek

Studenci § 54 ust. 2 pkt. 4 Statutu UKSW

Karol Bancerz

Katarzyna Jędrzejczak

Marta Kurdziel

Marta Maszkowska

Michał Nowakowski

mgr Magda Ostrowska – doktorantka

Mateusz Tadla

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content