Erasmus+ Praktyki

ERASMUS + Praktyki

Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą (praktyki) odbywane przez studentów (na poziomie licencjatu lub magisterium) i doktorantów, którzy studiują na uczelni wyższej w kraju uczestniczącym w programie.

Stażu za granicą w ramach Erasmusa+ daje możliwość poprawienia umiejętności językowych, zdobycia doświadczenia w środowisku wielokulturowym. Te umiejętności są bardzo cenione przez pracodawców.

Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Praktyka zawodowa może odbywać się w innej uczelni wyższej.

Praktyki Erasmus+ muszą być zgodne z profilem kierunku studiów.

Praktyki Erasmus+ student musi zorganizować we własnym zakresie tzn. indywidulanie skontaktować się z potencjalnym pracodawcą.

Praktyki Erasmus+ dla studentów

Okres trwania praktyki wynosi od 2 do 5 miesięcy. O praktyki mogą się ubiegać studenci, którzy ukończyli pierwszy roku studiów. Student nie może w tym czasie przebywać na urlopie dziekańskim lub na stypendium Programu Erasmus+ Studia.

Praktyki Erasmus+ dla absolwentów

Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (od daty zdania egzaminu dyplomowego). Okres trwania praktyki wynosi od 2 do 5 miesięcy.

Więcej informacji na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW https://dwm.uksw.edu.pl

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content