Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia stacjonarne i niestacjonarne (II stopnia - magisterskie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Oferta studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej oraz postępujący wzrost zagrożeń, ponieważ możliwości skutecznego przeciwdziałania niekorzystnym zdarzeniom obserwowanym w przestrzeni społecznej wymagają między innymi przygotowania analitycznego – w zakresie możliwości diagnozowania i dobierania adekwatnych do zaistniałych sytuacji rozwiązań.

Nasze funkcjonowanie w ramach złożonych systemów, w obrębie których podmioty/uczestnicy życia państwowego i zarazem międzynarodowego starają się stabilizować i regulować życie społeczne dobitnie uwidacznia, że dopiero gruntowna znajomość w zakresie funkcjonowania tych mechanizmów daje możliwości prowadzenia analiz pod kątem efektywności systemów, z drugiej zaś strony diagnozowania potrzeb społecznych.

Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej – ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także, ze względu na wszechstronne przygotowanie analityczne, również w podmiotach gospodarczych.

 

Zalety

W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci otrzymują jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

W procesie kształcenia szczególny nacisk zostanie położny na rozwój umiejętności analitycznych. Głównym atutem studiów jest przygotowanie absolwentów w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. W tym celu w ofercie programowej przewidziano m.in. zajęcia z percepcji zagrożeń, kształtowania bezpiecznych przestrzeni, szacowania ryzyka, prognozowania i symulacji – które stanowią rozbudowaną i zintegrowaną ścieżkę umożliwiającą rozwój warsztatu analitycznego.

Przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji aktywną działalność prowadzi Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, w ramach którego studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań dotyczących problematyki bezpieczeństwa państwa.

 

W programie studiów

Oferta programowa zawiera m.in. następujące zajęcia: Percepcja zagrożeń społecznych, Szacowanie ryzyka, Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, Prognozowanie i symulacje w naukach społecznych, Negocjacje.

Uzupełnieniem programu są zajęcia do wyboru – jako zmienny element planu. Ich dobór w danym roku akademickim determinowany jest przez zachodzące zmiany i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej.

 

Formy studiów

Stacjonarne i niestacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content