Koło naukowe

KOŁO NAUKOWE  |  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa „JUSTYCJARIUSZE”

Koło powstało 14 marca 2013 roku. Jego podstawowym celem jest pogłębianie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa, rozwijanie działalności badawczo-naukowej, współpraca z organizacjami i instytucjami związanymi z bezpieczeństwem i obronnością kraju, wspomaganie indywidualnych zainteresowań członków Koła, propagowanie kultury akademickiej i szerzenie koleżeńskiej atmosfery. Członkowie Koła poszerzają też swoją wiedzę z dziedzin nieobjętych programem studiów.

 

Opiekun Koła: mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni

Kontakt ogólny: knb@uksw.edu.pl

Władze Koła:

Prezes:  Agata Więsik

Wiceprezes:  Przemysław Malesa

Sekretarz:  Piotr Miedziński

Członkowie Zarządu:  Olga Lozova, Kamil Siuta

Skarbnik:  Marta Dulęba

Nasze Koło na facebooku:

http://www.facebook.com/knb.justycjariusze

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content