Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE  |  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia – licencjackie)

 

Program praktyk zawodowych – Bezpieczeństwo Wewnętrzne I st. >>>

 

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych

dr Łukasz Kaczmarczyk

e-mail: l.kaczmarczyk@uksw.edu.pl 

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content