Regulaminy

REGULAMINY  |  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia – licencjackie)

 

Regulaminy ogólnouczelniane:

  • Regulamin studiów w UKSW  – LINK
  • Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce – LINK
  • Regulamin świadczeń socjalnych – LINK
  • Obowiązki studentów i pracowników UKSW – POBIERZ PLIK
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content