Ekonomia

EKONOMIA

studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia - licencjackie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Na kierunku Ekonomia studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw mikro- i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zapoznają się z podstawami logistyki i nabywają kompetencje menedżerskie. Poznają narzędzia warsztatu ekonomisty i finansisty, głównie dzięki przedmiotom takim jak zastosowanie matematyki w ekonomii, analiza finansowa, ekonometria, finanse publiczne czy rynki finansowe. Nabywają jednocześnie niezbędną w pracy ekonomisty wiedzę z obszaru prawa i zarządzania.

W ramach zajęć specjalistycznych studenci mogą wybrać ścieżkę w obszarze rachunkowości i zarządzania finansami, gdzie nabywają wiedzę z różnych działów rachunkowości, bankowości i administracji skarbowej, bądź ścieżkę w obszarze gospodarowania zasobami organizacji, gdzie zapoznają się z zasadami efektywnej alokacji czynników wytwórczych oraz zarządzania różnymi dziedzinami działalności przedsiębiorstwa (np. finansami, kapitałem ludzkim).

Absolwenci kierunku mogą zasilić profesjonalne kadry przedsiębiorstw i innych instytucji społeczno-ekonomicznych – są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym (bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych), w administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach non-profit o charakterze ekonomicznym bądź finansowym, a także w ośrodkach badawczych zajmujących się analizami i prognozami ekonomicznymi. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

W programie studiów

Do najciekawszych przedmiotów można zaliczyć:

Kompetencje menedżerskie

Podstawy logistyki

Analiza fundamentalna i techniczna

Administracja skarbowa

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

 

Formy studiów

Stacjonarne i niestacjonarne

 

Informacja na temat studiów

mgr Justyna Świątek

e-mail: j.swiatek@uksw.edu.pl

tel. + 48 22 569 68 58, wew. 858

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content