Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE  |  EKONOMIA

studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia – licencjackie)

 

Praktyki obowiązkowe realizowane są na kierunku Ekonomia: 2 rok, semestr letni.

 

Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

dr Magdalena Hryniewicka

e-mail: m.hryniewicka@uksw.edu.pl

 

Wykaz instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę na realizacje praktyk, znajduje się na stronie Biura Karier UKSW.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content