Ekonomia menedżerska

EKONOMIA MENEDŻERSKA

studia stacjonarne i niestacjonarne (II stopnia - magisterskie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Na kierunku ekonomia menedżerska studenci pogłębiają wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu organizacji i procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Poznają przy tym sposób funkcjonowania złożonych systemów społeczno-gospodarczych oraz zależności i relacje zachodzące między elementami tego systemu. Studenci zgłębiają m.in. tzw. ekonomiki szczegółowe i bardziej zaawansowane narzędzia badawcze oraz pogłębiają wiedzę z zakresu zarządzania. Poszerzają wiedzę z zakresu prawa i bezpieczeństwa gospodarczego, logistyki oraz instrumentów finansowych, a także rozwijają kompetencje menedżerskie dzięki takim przedmiotom jak metody i techniki negocjacji, analiza projektów inwestycyjnych, zarządzanie jakością oraz zarządzanie strategiczne. Ponadto poznają aspekty społeczne, środowiskowe i instytucjonalne ekonomii.

Absolwenci nie tylko posiadają umiejętność metodycznego gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby wspierania procesu podejmowania decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania i rozwoju organizacji, lecz również są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu organizacjami oraz w tworzeniu planów strategicznych. Dzięki biegłości w posługiwaniu się warsztatem ekonomisty, posiadają umiejętność rzetelnej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych, a wszechstronna wiedza z zakresu teorii ekonomii pozwala im na prawidłową interpretację tych zjawisk.

Absolwenci są zatem przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności naukowej, znają bowiem i potrafią stosować metody badawcze właściwe dla nauk społecznych, w tym posiadają umiejętność przeprowadzania eksperymentów w ramach badań ekonomicznych.

 

Ciekawe przedmioty:

Analiza portfelowa
Analiza projektów inwestycyjnych
Instrumenty i strategie finansowe
Metody i techniki negocjacji
Ekonomia środowiska
Metody eksperymentalne w ekonomii

 

Zalety

KIERUNEK EKONOMIA MENEDŻERSKA TO:

PRZYGODA INTELEKTUALNA I ROZWÓJ OSOBISTY!

 • Pogłębisz wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu organizacji i procesie podejmowania decyzji gospodarczych!
 • Poznasz sposób funkcjonowania złożonych systemów społeczno-gospodarczych oraz zależności i relacje zachodzące między elementami tego systemu!
 • Poznasz społeczne, środowiskowe i instytucjonalne aspekty ekonomii!
 • Zgłębisz zaawansowane narzędzia badawcze stosowane przez ekonomistów i nabędziesz umiejętność ich samodzielnego stosowania!
 • Poszerzysz wiedzę m.in. z zakresu zarządzania, finansów, prawa gospodarczego i logistyki!
 • Rozwiniesz kompetencje menedżerskie dzięki zaznajomieniu się z metodami i technikami negocjacji oraz z kwestiami związanymi z zarządzaniem strategicznym!

 

UŻYTECZNA WIEDZA I PRAKTYCZNE KOMPETENCJE!

 • Wszechstronna teoretyczna wiedza ekonomiczna pozwoli Ci na prawidłową interpretację zjawisk społeczno-gospodarczych!
 • Dzięki biegłości w posługiwaniu się warsztatem ekonomisty, nabędziesz umiejętność rzetelnej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych!
 • Nabędziesz umiejętność metodycznego gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby wspierania procesu podejmowania decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw!
 • Będziesz przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz w tworzeniu planów strategicznych!

 

DOBRA POZYCJA NA RYNKU PRACY I ATRAKCYJNE PERSPEKTYWY ZAWODOWE!

 • Będziesz przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach!
 • Będziesz mógł skutecznie aplikować na stanowiska w administracji centralnej lub lokalnej!
 • Będziesz gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej!
 • Będziesz mógł zostać analitykiem lub prowadzić działalność naukową w specjalizujących się w zagadnieniach gospodarczych organizacjach!

 

WSPANIAŁA ATMOSFERA I NOWE PRZYJAŹNIE!

 • Poznasz rówieśników o zbliżonych pasjach i zainteresowaniach!
 • Będziesz miał możliwość przygotowania pracy dyplomowej pod kierunkiem profesora z ogromnym dorobkiem naukowym!
 • Będziesz mógł uczestniczyć w gościnnych prelekcjach wybitnych profesorów z zagranicy!
 • Poczujesz unikalną atmosferę uczelni!
 • Jeden bądź dwa semestry będziesz mógł spędzić na innym polskim uniwersytecie w ramach programu MOST albo na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus!

 

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA I BOGATE WYPOSAŻENIE!

 • Będziesz korzystał z infrastruktury materialnej i technologicznej jednego z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Warszawie!
 • Na czas pandemii oddajemy do dyspozycji w pełni wystandaryzowane, wygodne narzędzia do nauki zdalnej!
 • Zapewnimy Ci komfortowe warunki studiowania!

 

Formy studiów

Stacjonarne i niestacjonarne

 

Informacja na temat studiów

mgr Justyna Świątek

e-mail: j.swiatek@uksw.edu.pl

tel. + 48 22 569 68 58, wew. 858

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content