Egzamin dyplomowy

Uwaga Dyplomanci na kierunku Ekonomia menedżerska!

W dniu 18 października 2021 r. odbędą się obrony prac magisterskich powstałych pod kierunkiem:

  • dr. Dariusza Karasia (od godz. 9:15 – jedna praca dyplomowa)
  • prof. dr. hab. Marka Lisieckiego (od godz. 13:15 – trzy prace dyplomowe).

 

O planowanej konkretnej godzinie egzaminu magisterskiego poinformuje dyplomantów przystępujących do obrony Dziekanat.

Zestaw pytań obowiązujący na egzaminie dostępny jest pod linkiem:

https://wse.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Egzamin-magisterski_zestaw-pytan_14-11-2020.pdf

Wszystkim Dyplomantom przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia!

EGZAMIN DYPLOMOWY  |  EKONOMIA MENEDŻERSKA

studia stacjonarne i niestacjonarne (II stopnia – magisterskie)

 

Praca dyplomowa – informacje i dokumenty

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów.

  • Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej (pobierz)

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów.

 

Praca dyplomowa jest składana w wersji elektronicznej poprzez zarchiwizowanie w systemie APD UKSW.

  • student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł pracy (tłumaczenie w j. angielskim)
  • student składa oświadczenie o samodzielności pisania pracy (do pobrania)
  • student przesyła pracę do APD i przekazuje do zatwierdzenia przez opiekuna (promotora)
  • promotor składa oświadczenie (do pobrania) i akceptuje raport JSA (zatwierdza i wysyła pocztą elektroniczną do dziekanatu) oraz zatwierdza pracę w APD
  • promotor oraz recenzent uzupełniają treść recenzji i ocenę pracy oraz zatwierdzają ją elektronicznie

 

Egzamin dyplomowy

  • Tezy do egzaminu dyplomowego – Ekonomia menedżerska II st. (pobierz)
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content