Nauki o polityce i administracji

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

studia stacjonarne (III stopnia – doktoranckie)

 

Studenci kierunku Nauki o Polityce i Administracji III stopnia kształcą się pod kątem eksperckim, jednocześnie doskonalą w prac naukowej, zarówno w obszarze badawczym, jak też dydaktycznym. Przygotowują rozprawę naukową (dysertację doktorską), która jest dla nich wstępem do świata czynnej nauki. Doktoranci otrzymują kompleksowe wykształcenie politologiczne, obejmujące najnowsze trendy w dziedzinie teorii oraz nauk o polityce. Studia III stopnia stanowią ponadto uzupełnienie wiedzy wyniesionej z niższych stopni kształcenia oraz są bezpośrednią kuźnią kadry akademickiej oraz eksperckiej w dziedzinie nauk społecznych. Zapraszamy do odwiedzenia strony szkoły doktorskiej UKSW >>>

 

Dokumenty związane ze studiami

Plany zajęć dla III i IV roku studiów doktoranckich >>>

Lista doktorów wypromowanych w Instytucie Politologii UKSW >>>

Sprawozdanie roczne doktoranta >>>

Uchwała Senatu UKSW ws. postępowania o nadanie stopnia doktora >>>

Lektury do egzaminu doktorskiego kierunkowego z nauk o polityce i administracji >>>

Informacja na temat studiów

Bożena Banaszek

e-mail: b.banaszek@uksw.edu.pl

tel. 22 569 68 20, wew. 820

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

Doktoraty

mgr Sylwia Karpińska

e-mail: s.karpinska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 29, wew. 829

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content