Politologia

POLITOLOGIA

studia stacjonarne (I stopnia - licencjackie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

Studiowanie na kierunku Politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie daje gwarancje poznania zarówno rzetelnej wiedzy dotyczącej teorii nauk o polityce (m.in. filozofia polityczna, klasyczna i nowożytna myśl polityczna, ideologie polityczne), systemów politycznych, polityk publicznych jak i stosunków międzynarodowych. Specyfiką politologii na UKSW jest szerokie uwzględnienie wpływu czynnika kulturowego i religijnego (filozofii greckiej, chrześcijaństwa, islamu, sekularyzmu, etniczności i specyfiki narodów Europy) zarówno na naukę o polityce, jak i samą politykę. W konsekwencji absolwenci tego kierunku nie tylko potrafią opisać rzeczywistość polityczną, ale także rozumieją jej uwarunkowania, posiadają pogłębione umiejętności analityczne, eksplanacyjne i konceptualizacyjne. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów kwalifikują absolwentów zarówno do zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej, instytucjach politycznych, ale także do pracy w think-tankach, ośrodkach analitycznych, mediach i innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach społecznych i politycznych.

 

Zalety

Do podstawowych zalet studiowania politologii na UKSW należy kompleksowe podejście do nauk o polityce, gdzie oprócz aspektów związanych z systemami politycznymi, instytucjami, prawem czy stosunkami międzynarodowymi, szeroko uwzględnia się także czynniki kulturowo-religijne wpływające na obecną sytuację polityczną Europy. (m.in. kryzys integracji europejskiej, wzmożone migracje, integrację imigrantów, napięcia na tle etnicznym i aksjologicznym, ale także poszukiwań związanych z wzmocnioną współpracą państw Europy Środkowo-Wschodniej). Studia prowadzone na poziomie licencjackim umożliwiają elastyczne podejście zarówno do rozwoju kariery zawodowej, jak i naukowej. Dużą zaletą jest także to, że na I stopniu student ma do wyboru dwie ścieżki rozwoju naukowego (tzw. moduły): Polityka społeczna i gospodarcza lub Polityka międzynarodowa i integracja europejska. Do atutów charakteryzujących politologię należy także zindywidualizowane podejście nauczycieli akademickich do studentów i otwartość na prowadzenie dialogu. Studia, to nie usługa, a studiowanie to nie proces; to przede wszystkim spotkanie z Mądrością – studenta i nauczyciela!

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

W programie studiów

Do najciekawszych zajęć, prowadzonych na kierunku Politologia, możemy zaliczyć takie przedmioty jak:

Antropologia polityki

Współczesne ideologie polityczne

Ranking wydarzeń politycznych

Marketing polityczny

Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowo-Wschodniej 

 

Formy studiów

Stacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content